بیوگرافی فرماندار پاکدشت

 محسن اردستانی از نیروهای بومی شهرستان پاکدشت، دانشجوی دکترای جغرافیای نظامی و سمت‌هایی همچون رئیس حفاظت اطلاعات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مدیرکل پیشگیری سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس حفاظت اطلاعات منطقه پارچین، سابقه فعالیت در مجموعه‌های مختلف وزارت دفاع نظیر سازمان‌های اتکا، توسعه منابع انرژی، سازمان دریایی، سازمان صنایع دفاع و صنایع هوافضا، هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش شریف‌آباد در سال ۱۳۸۸، مسئولیت حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهرستان‌های ورامین و پیشوا را در کارنامه خود دارد.