تماس با ما

آدرس فرمانداری:

پاکدشت ، خیابان شهید مطهری

کدپستی:3391854479

 

دورنگار:02136024988

 

 

 

اینستاگرام:

 

تلگرام:

 

 

 

سامانه پیامکی:

 

پست الکترونیکی:

 

دفتر فرماندار:36020833

 

معاونت امور برنامه ریزی36048686:

 

معاونت امور فنی و عمرانی:36027878

 

معاونت امور سیاسی:36025756

 

روابط عمومی:36022499

 

اداره بازرسی:

 

دفتر امور ایثارگران:

 

اداره حراست:

 

ادره دبیرخانه:

 

 

 

آدرس بخشداری:بخشداری مرکزی ، پاکدشت ، مجتمع ادارات

 

کدپستی:

 

شماره تماس:36041101

 

دورنگار:

 

آدرس بخشداری:بخشداری شریف آباد ، شهر شریف آباد ، بلوار امام رضا (ع)

 

کدپستی:

 

شماره تماس:36472452

 

دورنگار: