فرمانداران سابق

نام فرماندار:              ظفر افشون

مشاغل قبلی:          مدیر کل اداره مالی/شهردار/بخشدار/فرماندار

پست فعلی:              بازنشسته

 

نام فرماندار:            حیدر مطلبی نژاد

شغل قبلی:            فرماندار محلات

پست فعلی:            بازنشسته

 

نام فرماندار:            قدرت الله جانمحمدی

شغل قبلی:            فرماندار ورامین

پست فعلی:            بازنشسته

 

نام فرماندار:            علی اکبر انجمنی

شغل قبلی:            فرماندار اسلامشهر

پست فعلی:            شهردار منطقه ۱۵ تهران

 

نام فرماندار:            یعقوبعلی ابوالقاسمی

شغل قبلی:            ۲۸سال در آموزش وپرورش

پست فعلی:           بازنشسته

 

نام فرماندار:            قربانعلی مقبلی

شغل قبلی:           فرمانده سپاه

پست فعلی:           بازنشسته

 

 

 

نام فرماندار:            قاسمی فرزاد

شغل قبلی:            فرماندار دماوند

پست فعلی:           مدیر کل امور اقتصادی استانداری تهران


نام فرماندار :           علی صادقی

شغل قبلی :           فرماندار قرچک

نام فرماندار :       هادی تمهیدی

شغل قبلی :    معاون سیاسی فرمانداری ری

پست فعلی :   سرپرست فرمانداری بهارستان

نام فرماندار :   مهدی  یوسفی  جمارانی

شغل قبلی  :  فرماندار فیروزکوه