En
تاریخ : دوشنبه 6 آبان 1398
کد 3958

شبکه بهداشت و درمان ؛

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرزده از مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان پاکدشت بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت روز چهار‌شنبه 1 آبان ماه 98 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرزده از مرکز فوریتهای پزشکی و پایگاه های اورژانس 115 شهرستان پاکدشت بازدید نمودند. دکتر هاشمی رئیس، یاراحمدی کارشناس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه دکتر زینی وند سرپرست شبکه بهداشت و درمان، در مرکز فوریت های پزشکی و پایگاه های اورژانس 115 حضور یافته و از روند ارائه خدمات تکنسین های اورژانس115 به مددجویان بازدید و در جهت ارائه بهبود خدمات  نکاتی را بیان نمودند.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 6 آبان 1398
  • توسط روابط عمومی فرمانداری پاکدشت
  • تعداد بازدید 20