En
تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1398
کد 3898

انتخابات در آیینه قوانین (3)

مقام معظم رهبری :انتخابات يكى از آزمونهاى بزرگ ملت ايران در مقابل چشم دشمنان است.
🔷انتخابات در آیینه قوانین🔷(۳)

مقام معظم رهبری :
✅اانتخابات آبروى ملى و يكى از شاخصهاى رشد ملى ماست.

✅اصل شصت و چهارم(اصلاحي 6/5/1368) - عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یكهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداكثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود.(جمعا ۲۹۰ نماینده)
زرتشتیان‏ و كلیمیان‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و كلدانی‏ مجموعا یك‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ یك‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ كنند. (1)
محدوده‏ حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

📣کمیته آموزش انتخابات                   
    (فرمانداری شهرستان پاکدشت)
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 29 مهر 1398
  • توسط روابط عمومی فرمانداری پاکدشت
  • تعداد بازدید 24