En
تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 1397
کد 2954

حقوق شهروندی؛

همایش تبیین منشور حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی شهرستان پاکدشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما: این نشست آموزشی با حضور روئسای ادارات ، معاونین فرماندارو دهیاران روستاهای شهرستان پاکدشت در سالن همایش های فرمانداری برگزارشد.

مشاورمعاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری دراین همایش گفت: کارکنان دولت و روئسای ادارات بدنه ی عینی ونماد اصلی دولت در دید مردم هستند که این موضوع اهمیت احترام به حقوق شهروندی در بین مردم را چند برابر می کند.

حسن فدایی گفت:اولین حق مردم نسبت به دولت این است که دولت پاسخگو باشد و هر شخصی در هر لباس خدمت و  در هرموقعیت ،باید بداند که خادم مردم است و نباید به هیچ عنوان از پاسخ دادن به افکار عمومی خسته  و ناراحت شود.

وی افزود: کم فروشی مختص فروشندگان نیست و در هر لباس و هر منصبی می توان مرتکب کم فروشی شد،پس هرکس به آیات قرآن اعتقاد دارد باید از کم فروشی دوری کند.

وی گفت: این مسئله برای کارکنان دولت و روئسای ادارات باید روشن شود مردم حق دارند که از آنها بخواهند شفاف سازی انجام دهند و آنها راتکریم کنند که خدمت بی منت و بی نقص اصل اجرایی کرامت است.

وی با اشاره به بند 1اصل سوم قانون اساسی گفت: ایجاد محیطی برای رشد فضایل انسانی و تکریم مردم ،حقوق انسانی،کرامت و احترام به مردم از وظایف دولتمردان است و مردم باید تکریم را لمس و احساس کنند نه اینکه فقط با زبان به صورت شفاهی انجام شود.

وی در پایان ضمن اشاره به ماده 90قانون مدیریت کشوری گفت: دولتمردان باید باگشاده رویی با ارباب رجوع و مردم برخورد کنند و بدانند این سمت ها و انتصابات فقط به صورت امانت به دست آنهاست پس سعی کنند امانت دار خوبی باشند.

 

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 19 مهر 1397
  • توسط روابط عمومی فرمانداری پاکدشت
  • تعداد بازدید 18