جمعه 28 مرداد 1401
تاریخ : پنجشنبه 6 خرداد 1400
کد 10696

اخبار اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت

بازدید میدانی معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت از مدارس بخش خاتون آباد
به گزارش دفتر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت بازدید میدانی معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت از مدارس بخش خاتون آباد
 تاجیک دبیر کمیته فضا از بازدید میدانی مدارس شهرستان خبر داد
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 6 خرداد 1400
  • توسط روابط عمومی فرمانداری پاکدشت
  • تعداد بازدید 15
Aa