جمعه 28 مرداد 1401
 تماس با ما
 

 

نشانی: پاکدشت خیابان شهید مطهری فرمانداری شهرستان پاکدشت

 

تلفن:  36023636 36023834

کد پستی:  3391854479

دورنگار:  36024988

 

دفتر فرماندار:  36020833

معاونت سیاسی: 36025756

معاونت برنامه ریزی: 36048686

معاونت عمرانی: 36027878

بازرسی:  36030303

روابط عمومی: 36022499

 

پست الکترونیک: R.Pakdasht@Gmail.com

سامانه پیام کوتاه  5000127005244

روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاکدشت

 
Aa